Lørdag den 27. marts 2010 i Tryggevælde Folkedanserforening

Søborg Vognfjedrefabrik spillede til afslutningslegestue i Tryggevælde Folkedanserforening - Bredgade 1, 4652 Hårlev.

Hanne og Poul gav på fortrinlig vis de nødvendige instruktioner således at dansen kunne forløbe på bedste vis.

Ingen kommentarer: